Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Προωθητές Ευρ. Προγ/των

Αναζήτηση

Building Rapport To Prevent Early School Leaving (gr)

en


Το έργο “Rapport”  (Building rapport to prevent early school leaving - 527920-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP) είναι ένα πολυμερές πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, και ιδίως στο πλαίσιο κεντρικής δράσης Comenius, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και των ευκαιριών εκπαίδευσης στα σχολεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο “Rapport”  σχεδιάστηκε και υλοποιείται από μια κοινοπραξία που αποτελείται από 8 οργανισμούς σε 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην σελίδα “Εταίροι“.

Ο γενικός στόχος του έργου “Rapport” είναι η  καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής διαρροής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας  την αντίληψη των μαθητών σχετικά με τη σημασία της ολοκλήρωσης της σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στο να φέρει μαρτυρίες και πραγματικές εμπειρίες της ζωής στα σχολεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να δουν και να ακούσουν από νεαρούς ενήλικες τι αποτελέσματα είχε γι αυτούς η εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου, το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα σύνολο από βίντεο-συνεντεύξεις με σχετικές μαρτυρίες που θα περιγράφουν την εμπειρία τους σε σχέση με τη σχολική εκπαίδευση. Τα βίντεο προβλέπεται να προβληθούν στα τοπικά σχολεία από τους εταίρους του έργου, προκειμένου να ελεγχθεί η πραγματική αποτελεσματικότητά τους και ο βαθμός στον οποίο ικανοποιούν τις μαθησιακές ανάγκες της ομάδας στόχου. Όλα τα βίντεο-συνεντεύξεις θα δημοσιοποιηθούν και θα διατίθενται για χρήση από δασκάλους και νέους.

Επιπλέον, η επιλογή των βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής διαρροής θα είναι διαθέσιμη για τα σχολεία.

Τέλος, ενημερωτικά δελτία σχετικά με την πρόοδο του έργου, καθώς και σχετικό υλικό θα δημοσιεύεται και θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του έργου.

 

LLP Partner Search

<< < January 2011 > >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Facebook
join us on FaceBook