Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Χαιρετισμός Περιφερειακού

apostolos klinaks

 Η Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στα πλαίσια των ευρύτερων δραστηριοτήτων της,  προωθεί και στηρίζει  καινοτόμες   δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των ανταλλαγών, στη συνεργασία και στην κινητικότητα μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έτσι ώστε αυτές να συναποτελέσουν παγκόσμιο σημείο αναφοράς ποιότητας στην εκπαίδευση.

 Σήμερα, σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων, τα ευρωπαϊκά προγράμματα προσφέρουν την ευκαιρία στο διοικητικό και διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων να ανταλλάξουν εμπειρίες και πληροφορίες , να αναπτύξουν από κοινού μεθόδους, να προσεγγίσουν δημιουργικά τα ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως, μεταξύ άλλων, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η διαπολιτισμικότητα και η χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας

 Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τις σχολικές μονάδες συνεισφέρει στον  εμπλουτισμό  της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ενδυνάμωση δεσμών μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικές κουλτούρες.

 Από τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης διαβεβαιώνω ότι, η Υπηρεσία μας, επιδιώκοντας να αποτελέσει  ένα ζωντανό κεντρικό πυρήνα ανταλλαγής καλών πρακτικών στους τομείς της εκπαίδευσης- κατάρτισης,  της διάδοσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, θα είναι αρωγός και υποστηρικτής  στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας.

Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                       

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

 

LLP Partner Search

<< < August 2011 > >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Facebook
join us on FaceBook