Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Leonardo Da Vinci

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci συνδέει τις πολιτικές με την πράξη στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Τα σχέδια ποικίλλουν και προσφέρουν την ευκαιρία τόσο στα φυσικά πρόσωπα να βελτιώσουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους περνώντας μια περίοδο στο εξωτερικό, όσο και στα Ευρωπαϊκά ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) να συνεργαστούν προκειμένου να αυξήσουν την ελκυστικότητα, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων και πρακτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET).

Το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Κινητικότητα ατόμων η οποία δύναται να περιλαμβάνει:
  • Διακρατικές τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα κατάρτισης
  • Τοποθετήσεις και ανταλλαγές με στόχο την περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών, των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, των υπεύθυνων των οργανισμών κατάρτισης, καθώς και των υπευθύνων για το σχεδιασμό της κατάρτισης και τον επαγγελματικό προσανατολισμό εντός των επιχειρήσεων.

 

  • Εταιρικές Σχέσεις που επικεντρώνονται σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

 

  • Πολυμερή σχέδια και ιδιαίτερα αυτά τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στη μεταφορά της καινοτομίας, εμπεριέχοντας τις απαραίτητες γλωσσικές, πολιτισμικές και νομοθετικές προσαρμογές, ώστε να ανταποκρίνονται στις εθνικές ανάγκες των καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται σε διαφορετικά πλαίσια.

 

  • Πολυμερή σχέδια, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην ανάπτυξη καινοτομίας και την καλή πρακτική.

 

  • Θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανισμών που ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

  • Επισκέψεις Μελέτης και Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις για τις δράσεις Κινητικότητα, Συμπράξεις, Μεταφορά Καινοτομίας, καθώς και κεντρικών δράσεων Leonardo da Vinci .

 

  • Λοιπές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση των στόχων του Προγράμματος Leonardo da Vinci («Συνοδευτικά Μέτρα»).

 

Πηγή ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ). Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.iky.gr/

 

LLP Partner Search

<< < January 2011 > >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Facebook
join us on FaceBook