Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Εκδήλωση Διάχυσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2015 - Δ/θμιας Εκπ/σης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μανασσάκης Βασίλης, Προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Β/θμιας Εκπ/σης, "Building Rapport to prevent early school leaving - RAPPORΤ" 

Mπιτσάκη Χρυσουλα4ο ΓΕΛ Χανίων, "School drop outs, one is too many", Erasmus+ KA2

Χρηστάκη Αγγελική & Σφυράκης Ιωάννης, 1ο ΕΠΑ.Λ. Σητείας, "Jobs for Youth, Skills for Companies", Leonardo Da Vinci

Ιωαννίδου Μαρία Ρεξάκης ΙωάννηςΕσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χανίων,  "Partnership For Entrepreneurship", Leonardo Da Vinci

Ελευθερίου ΜαρίαΓΕΛ Τζερμιάδων,  "Ψηφιακά μονοπάτια- Νέες μέθοδοι διδασκαλίας και διακατανόηση", Erasmus+ KA1

Αστρινάκης Ιωάννης2ο ΓΕΛ Ηρακλείου, " This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " , Comenius Multilateral Partnerships - Πολιτιστικό Δρώμενο

Πατηράκη Ελένη4ο ΓΕΛ Ηρακλείου,  "The world: Through My eyes, Through Your Eyes", Comenius Multilateral Partnerships

Περδικάκη Αννα1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου,  "Local Identities Forming Europe", Comenius Multilateral Partnerships

Χατζηδάκη Μαρία8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, "Medieval Era Evolve Today", Comenius Multilateral Partnerships

Χατζηδάκη Μαρία1ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, Φιλιππάκης Βαγγέλης, "EUneedsU", Erasmus+ KA2