Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Grundtvig

Το πρόγραμμα Grundtvig ανταποκρίνεται στις διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες που σχετίζονται με κάθε μορφή εκπαίδευσης ενηλίκων και οι οποίες δεν έχουν καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα. Επίσης απευθύνεται σε ιδρύματα και οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν κάθε μορφή ευκαιριών εκπαίδευσης –επίσημης, ανεπίσημης ή άτυπης- για τους ενήλικες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με την αρχική και ενδουπηρεσιακή κατάρτιση προσωπικού.

Το πρόγραμμα Grundtvig υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις :

  • Κινητικότητα ατόμων η οποία περιλαμβάνει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, επισκέψεις, θέσεις βοηθών και ανταλλαγές προσωπικού που απασχολείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και ποικίλες μαθησιακές ευκαιρίες για ενήλικες εκπαιδευόμενους συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής σε Εργαστήρια Grundtvig, καθώς και συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Συμπράξεις και Προγράμματα Εθελοντισμού για Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας υπό την Πρωτοβουλία Grundtvig για Εθελοντική Δράση για Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη [Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors ("GIVE")]

 

  • Εκπαιδευτικές Συμπράξεις που επικεντρώνονται σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες οργανισμούς (“Learning Partnerships”)

 

  • Πολυμερή σχέδια που στοχεύουν στην βελτίωση των των συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης και της μεταφοράς καινοτομίας και καλών πρακτικών

 

  • Θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανισμών (‘Grundtvig Networks’) τα οποία θα ασχολούνται πρωτίστως με τα ακόλουθα:
  • Ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο του επιστημονικού κλάδου, της θεματικής ενότητας ή της διαχειριστικής πλευράς με την οποία συνδέονται / επιλέγουν να ασχοληθούν
  • Αναγνώριση, βελτίωση και διάδοση σχετικών καλών πρακτικών και καινοτομίας
  • Παροχή περιεχομένου ως υποστηρικτικού εργαλείου των σχεδίων και των συμπράξεων που δημιουργούνται από άλλους καθώς και διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τέτοιου είδους σχεδίων και συμπράξεων
  • Προώθηση της ανάπτυξης της ανάλυσης των αναγκών και διασφάλισης της ποιότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων

 

  • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: επιχορήγηση της κινητικότητας ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εκπρόσωπο ενός ιδρύματος είτε να παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο επαφών, είτε κάποια συνάντηση με μελλοντικούς εταίρους

 

  • Λοιπές πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση των στόχων του Προγράμματος Grundtvig (‘Συνοδευτικά Μέτρα’).

 

Πηγή ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ). Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.iky.gr/

LLP Partner Search

<< < January 2011 > >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Facebook
join us on FaceBook