Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Προωθητές Ευρ. Προγ/των

Αναζήτηση

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Junior Code Academy "Enhancing coding skills in European schools"

jca poster50Η ακαδημία προγραμματισμού για νέους φιλοδόξει να ενισχύσει τις δεξιότητες προγραμματισμού στα ευρωπαϊκά σχολεία μέσα από την συν-ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τον προγραμματισμό.


Αυτή η διεθνής πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή μέσα από το πρόγραμμα erasmus+ υποστηρίζεται από επτά εταίρους από τέσσερις διαφορετικές χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι η Ελλάδα, η Ιταλία η Πολωνία και η Πορτογαλία.


Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση της εφαρμογής καινοτόμων στρατηγικών μάθησης που θα συνάδουν με τις απαιτήσεις και τους ρυθμούς εξέλιξης του 21ου αιώνα απελευθερώνοντας το δυναμικό των μαθητών για να τους ετοιμάσει για την ψηφιακή κοινωνία και την επερχόμενη ψηφιακή αγορά εργασίας.


Η ακαδημία προγραμματισμού για νέους στηρίζεται σε συνεργατικές προσεγγίσεις που μετά από συμφωνία των κυρίως συνεργατών, περιλαμβάνει αρκετά σταδια συμπεριλαμβανόμενων των παρακάτω:
•    Δευτερογενή ερευνα και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
•    Συγκέντρωση σχετικών πηγών σε μια βάση δεδομένων
•    Συνεργατικό σχεδιασμό οδηγού σπουδών
•    Πιλοτική εφαρμογή σε ένα σχολειο
•    Εφαρμογή σε τρία σχολεία ( αναπαραγωγή προγράμματος)
Αυτά τα σταδια διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του οδηγού σπουδών και την εναρμόνιση του με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των ομάδων-στόχων, δηλαδή της σχολικής κοινότητας (μαθητές και εκπαιδευτικοί) και των υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολίτικης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://juniorcodeacademy.eu/?lang=el