Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Επισκέψεις Μελέτης (Study Visits)

Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη πολιτικών και η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διά βίου μάθηση, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας και του Προγράμματος Εργασίας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010, καθώς και των διαδικασιών της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης και των μεταγενέστερων διαδικασιών.

Μια επίσκεψη μελέτης συνίσταται κατά κανόνα σε μια σύντομη επίσκεψη διάρκειας τριών έως πέντε ημερών από μια μικρή ομάδα (10-15 άτομα ιδανικά) ειδικών και φορέων λήψης αποφάσεων που αντιπροσωπεύουν διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την εξέταση μιας συγκεκριμένης πτυχής της διά βίου μάθησης σε άλλη συμμετέχουσα χώρα.


Οι επισκέψεις οργανώνονται τοπικά ή περιφερειακά υπό τον συντονισμό της Εθνικής Μονάδας σε εθνικό επίπεδο και του Cedefop εκ μέρους της Επιτροπής σε ευρωπαϊκό.


Οι επισκέψεις μελέτης παρέχουν ένα βήμα για διάλογο, ανταλλαγές και αμοιβαία μάθηση πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών, καθώς και στην προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας της εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης των συμμετεχουσών χωρών.


Για κάθε πρόσκληση, καθορίζεται ένα πλαίσιο θεμάτων μετά τις προτεραιότητες που συμφωνείται με την Επιτροπή του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές δύνανται να επιλέξουν θέματα σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες. Οι επισκέψεις μελέτης θα εξετάσουν τα θέματα από:

  • την πλευρά της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
  • την πλευρά της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • την πλευρά της ολοκληρωμένης διά βίου μάθησης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μελέτης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επαγγελματικές επαφές που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη νέων σχεδίων και τη δημιουργία δικτύων.

 

Πηγή ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ). Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.iky.gr/

LLP Partner Search

<< < January 2011 > >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Facebook
join us on FaceBook