ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 02/09/2014 ΜΕΧΡΙ 05/09/2014

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
Λ. Κνωσού 6
ΤΚ 71306 Ηράκλειο Κρήτης

Πληροφορίες: Τζαγκαράκης Ελευθέριος 2810347294
Μακράκη Καλλιόπη 2810347289

Εγκύκλιος Πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αίτηση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Πίνακας Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Υ.ΠΑΙ.Θ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, έχει την έδρα της στο Ηράκλειο,  και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνης. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έχει υπό την εποπτεία της περίπου 1.100 σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα 866 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 234 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (117 γυμνάσια, 74 λύκεια, 43 επαγγελματικές σχολές). Στην περιφέρεια της Κρήτης, διδάσκουν περίπου 12500 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (6460 στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 5985 στη Δευτεροβάθμια) και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανέρχεται περίπου στις 100.000 (54065 στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 44487 στη Δευτεροβάθμια). Από τον Ιανουάριο του 2010 Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης είναι ο Απόστολος Κλινάκης.

 

 Ανακοινώσεις

 

Copyright 2014. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
Joomla templates 1.7 by Hostgator