Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Youth in Action - Αποτελέσματα

Ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετέχουν στο κάθε πρόγραμμα έχουν ως εξής :

Ονόματα - πρόγραμμα1 (Steal a week from the life)

Ονόματα - πρόγραμμα1 (Αctive citizenship through photography)

Το κόστος συμμετοχής (30% αεροπορικών εισιτηρίων) για τους συμμετέχοντες ανέρχεται στο ποσό των 136.8 euro για το 1ο πρόγραμμα και 142.8 euro για το 2ο πρόγραμμα. Αναλυτικά η οικονομικότερη προσφορά η οποία κατατέθηκε :

Προσφορά αεροπορικών εισητηρίων

Οι γονείς των μαθητών εκτός Ηρακλείου καλούνται να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση (στο FAX : 2810 301103) από κάποιο ΚΕΠ στο οποίο θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Οι γονείς των μαθητών εντός Ηρακλείου μπορούν να την προσκομίσουν στα γραφεία της Περιφερειακής Δν/σης.

Υπεύθυνη Δήλωση - πρόγραμμα1

Υπεύθυνη Δήλωση - πρόγραμμα2

LLP Partner Search

<< < August 2011 > >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Facebook
join us on FaceBook