Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Youth in Action - Αποτελέσματα

Κατατέθηκαν περισσότερες από 100 αιτήσεις μαθητών και ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετάσχουν έχουν ως εξής :

 Ονόματα

Το κόστος συμμετοχής (30% αεροπορικών εισιτηρίων και η διαμονή στη Σμύρνη) για τους μαθητές ανέρχεται στο ποσό των 125.5 euro

 Το κόστος συμμετοχής για τον συνοδό ανέρχεται στο ποσό των 142.5 euro

Οι γονείς των μαθητών εκτός Ηρακλείου καλούνται να αποστείλουν άμεσα Υπεύθυνη Δήλωση (στο FAX : 2810 301103) από κάποιο ΚΕΠ στο οποίο θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Οι γονείς των μαθητών εντός Ηρακλείου μπορούν να την προσκομίσουν στα γραφεία της Περιφερειακής Δν/σης.

Υπεύθυνη Δήλωση

LLP Partner Search

<< < August 2011 > >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Facebook
join us on FaceBook