ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- Επιμορφωτική συνάντηση απολογισμού της χρήσης του Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στην εκπαιδευτική πράξη-Χανιά

‘Εγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- Επιμορφωτική συνάντηση απολογισμού της χρήσης του Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στην εκπαιδευτική πράξη-Ρέθυμνο

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHOP) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Πρόσκληση Φιλολόγων για συμμετοχή με εισήγησή τους στην «6η Διημερίδα (αλληλο-)διδακτικής. Διδάσκοντας ‘με λογισμό και με όνειρο’. Έμπνευση και Δημιουργία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Σχολ. έτος 2017-18.»

Έγγραφα

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Αποτίμηση «της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της ύλης» σχ. έτους 2016-17 από τους Φιλολόγους Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- Παρακολούθηση Επιμορφωτικού Προγράμματος στο πλαίσιο του έργου «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία» του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης

Έγγραφο

Περισσότερα