Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση στο ΣΕΠ Ηρακλείου 2017-18 και 2018-19

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης στο Διασχολικό Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων: Παιγνιώδης μάθηση-επανάληψη: Σταυρόλεξο για την «Ελένη» του Ευριπίδη (δημιουργός σταυρόλεξου: Ευδ. Διαμαντάρα Φιλόλογος 7ου Γυμνασίου Ηρακλείου)

Έγγραφα

Περισσότερα

ΣΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 15ΗΣ-16ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Ενδοσχολικές Εξετάσεις-Αξιολόγηση/Βαθμολόγηση Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Έγγραφο

Περισσότερα