ΥΠΠΕΘ

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη, από 09:00 έως 13:00