ΥΠΠΕΘ

Το τμήμα ιθαγένειας δεν θα εξυπηρετεί
από 25-04-2016 έως και 28-04-2016

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη, από 09:00 έως 13:00