ΥΠΠΕΘ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

από 19/7/2016 έως 8/8/2016, ώρες 08:00-14:00

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΠΔΕ Κρήτης από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά στη Δ/νση: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Κρήτης, Λ. Κνωσού 6, ΤΚ 71306, Ηράκλειο (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 8/8/2016)

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2016-17

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΠΔΕ Κρήτης
από 22/7/2016 έως και 29/7/2016
και ώρες 8:30 έως 14:00
είτε αυτοπροσώπως είτε από εξουσιοδοτημένο μέσω ΚΕΠ εκπρόσωπο του υποψηφίου είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης,
Λ. Κνωσού 6, ΤΚ 71306, Ηράκλειο Κρήτης

Σε περίπτωση που η αίτηση σταλεί ταχυδρομικά, η σφραγίδα θα πρέπει να φαίνεται καθαρά και να φέρει ημερομηνία έως και 29/7/2016.

 

Θέματα Ιθαγένειας δεν θα εξυπηρετούνται
από την 01-08-2016 έως και 05-08-2016